मुख पृष्ठ मार्गदर्शक निमंत्रण पत्रिका कृषी महोत्सव आयोजन समिती ब्राउशर ऑनलाईन नोंदणी फोटो गॅलरी संपर्क
लॉगीन
boat

उद्देश

      कृषी विषयक विकसीत तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे. शेतकरी शास्त्रज्ञ आणि संशोधन - विस्तार - शेतकरी - विपणन साखळी सक्षमीकरण समूह/गट संघटीत करून स्थापित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची क्षमता बांधणी करणे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना उच्च दर्जाचा माल मिळावा याकरिता शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रीश्रुंखला विकसित करणे कृषीविषयक परिसंवाद व्याख्याने यांचे माध्यमातून विचारांच्या देवाणघेवाणीद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण करणे. विक्रेता - खरेदीदार संमेलनाच्या माध्यमातून बाजाराभिमुख उत्पादनास आणि विपणनास चालनादेणे.


प्रेरणा

Boss

मा.ना. नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान

Boss

मा.ना. देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

Boss

मा.ना. चंद्रकांत दादा पाटील

महसूल, मदत कार्य व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री,महाराष्ट्र राज्य

Boss

मा.ना. सुभाष देशमुख

सहकार पणन, वस्त्रोद्योग तथा पालकमंत्री सांगली जिल्हा

मार्गदर्शक

मार्गदर्शन माननीय मंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य

Boss

मा.ना. पंकजाताई मुंडे

ग्राम विकास, महिला बाल विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Boss

मा.ना. महादेव जानकर

पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Boss

मा.ना. सदाभाऊ खोत

कृषी व फलोत्पादन, पणन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Boss

मा.ना. बबनराव लोणीकर

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Boss

मा.ना. दादाजी भुसे

ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Vernazza

Cinque Terre

Monterosso

Monterosso

Monterosso

Monterosso

Monterosso

Monterosso

स्टॉल नोंदणी

नोंदणी

स्टॉल बुकींग व्यतिरिक्त प्रायोजकत्व (स्पॉनसरशिप) देनेची तयारी आहे काय ?
               

स्टॉल मॅपिंग व नोंदणी यादी

संपर्क करा

पत्ता:

  पोलीस कवायत मैदान, इस्लामपूर, ता.वाळवा, जि.सांगली  

  +९१ २३३-२६०१०११

 atmasangli@yahoo.co.in